12. Kahepaiksed ja roomajad

(Tegemist toetas KIK)
Metoodiline materjal tegevuste ja vahendite kirjeldustega. Teemakastis sisalduvad väikesed kummist mänguloomad, liikumis- ja laulumängude kogumikud, seiklusmängude kirjeldused, pildimaterjal kahepaiksete elust: välimusest, toitumisest, liikumisest, tegevusest, pildiraamatud, puzzled jne. Ajaloo päevilt on käsitletud ka dinosauruseid.
NB! Nastik ja rästik on maod, aga vaskuss hoopis sisalik. Kahepaiksetest suurem tähelepanu konnadel.