14. Seened

(Tegemist toetas KIK)
Metoodiline materjal tegevuste ja vahendite kirjeldustega.
Teemakastis alaline seenenäitus, sõnamängud, dramatiseeringu vahendid, pildimaterjal, raamatud jne...