6. Metsloomad

(Tegemist toetas KIK)
Metoodiline materjal tegevuste ja vahendite kirjeldustega. Eestimaal elavad metsloomad, nende pildid ja liikumised. Käpiknukud, väikesed kummiloomad, metsloomade teemalised lauamängud, puzzled, dramatiseerimisvahendid, jne...