7. Veekogud

(Tegemist toetas KIK)
Metoodiline materjal tegevuste ja vahendite kirjeldustega. Õppevahendid erinevateks katseteks, mis sobivad eelkõige õuesõppe läbiviimiseks. Võimalus ise läbi katsete tekitada veekogusid. teemad jaotatud üheks nädalaks. kastis sisaldub veel Merelooma CD ( laulud), erinevat pildimaterjali, raamatuid ja palju muudki.