9. Säästlik tarbimine

(Tegemist toetas KIK)
Metoodiline materjal tegevuste ja vahendite kirjeldustega.Teemakast sisaldab mitmesuguseid meisterdamise vahendeid. Kastis on vajalikud vahendid paberi tegemiseks. Võimalus kasutada ära kulunud riideid ja teha nendest kaltsunukk. Prügisorteerimise õpetamiseks väikesed mängu-prügikastid. Kastis sisalduvad vahendid otstarbeka rahakasutamise teemal.